Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju občine Kamnik

6. 10. 2020