Terenska akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme

2. 9. 2021